Công trình dán decal mờ cắt logo tập đoàn Karofi

Dán decal mờ tập đoàn Karofi

Vào giữa năm 2022, Giấy Dán Kính NND đã được tập đoàn Karofi tin tưởng giao phó thi công dán decal mờ tại không gian văn phòng của công ty. Toàn bộ công trình sử dụng loại decal mờ được khắc logo của doanh nghiệp.

Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi

karofi 13

Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi
Dán decal mờ tập đoàn Karofi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

-